Proves d’anivellació

La realització de la prova només té efectes per a la classificació en el curs a què pot accedir el sol·licitant. No es pot presentar sol·licitud de revisió del resultat d’aquestes proves.

L’alumne pot sol·licitar plaça al nivell que indica el resultat de la prova o un d’inferior.

Resultats de les proves