1. Home
 2. /
 3. Alumnat
 4. /
 5. Sol·licitud d’adaptació de proves

Sol·licitud d’adaptació de proves

 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació per persones amb dificultats específiques s’han d’enviar a l’EOI d’Inca-Alcúdia
  • en el moment de formalitzar la matrícula en el cas dels alumnes de la modalitat lliure o
  • com a tard dia 30 d’abril en el cas dels alumnes oficials (presencials, semipresencials i EOIES).
 • Cal descarregar i emplenar aquesta sol·licitud – [PDF – 136kb]  i enviar-la a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia per correu electrònic a administracio@eoinca.com.
 • Totes les sol·licituds han d’indicar el tipus d’adaptació que se sol·licita i han d’anar acompanyades de la documentació justificativa de la discapacitat.
 • La documentació justificativa que cal aportar és la següent:
  • Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l’autoritat competent i/o
  • Dictamen tècnic facultatiu o informe tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.
 • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental o que es presenti fora dels terminis indicats.
 • L’EOI d’Inca-Alcúdia comunicarà a la persona interessada, per escrit, la recepció de la sol·licitud en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
 • Com a tard quinze dies naturals abans de l’inici de les proves de la convocatòria ordinària, la direcció de l’EOI d’Inca comunicarà la resolució de la sol·licitud a la persona interessada.