1. Home
  2. /
  3. Avaluació
  4. /
  5. Consulta de notes i expedient...

Consulta de notes i expedient acadèmic

Passes a seguir per consultar les notes

  1. Crear contrasenya d’accés al vostre expedient i notes si encara no la teniu.
  2. Per consultar les notes:

Sol·licitud de revisió de les proves de certificació

(A2, B1, B2, C1, C2)

Per sol·licitar la revisió de notes, tots els alumnes, oficials, lliures i EOIES han emplenar el següent formulari. El termini per fer la sol·licitud finalitza a les 13:30h del mateix dia de la revisió. 

Alumnat lliureels alumnes s’atenen durant cinc minuts aproximadament, de manera presencial i individual, i s’aniran atenent per ordre d’arribada. 

L’objectiu de la revisió de l’alumnat lliure no és de rebre una acció tutorial sinó de visualitzar les proves, resoldre dubtes de procediment formal i rebre una justificació de la qualificació global en grans trets, per poder encarar la prova novament, si és el cas, amb més recursos. 

Procediment de reclamació contra les qualificacions finals