1. Home
  2. /
  3. Escola
  4. /
  5. Oferta educativa

Oferta educativa

Modalitat presencial i semipresencial

Cursos presencials

Cursos de 120 hores d’octubre a maig. Les hores dels cursos es distribueixen en dues sessions de 2 hores setmanals els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous i alguns divendres al llarg del curs.

Més informació:

Cursos semipresencials

Cursos de 120 hores d’octubre a maig. Les hores dels cursos es distribueixen en una sessió setmanal presencial de dues hores i 30 minuts i dues hores setmanals de treball autònom a distància de manera asincrònica.

Més informació:

Cursos específics

Cursos de durada variable i temàtica específica.

Més informació:

Modalitat lliure

Aquesta modalitat permet la inscripció a les proves de certificació sense la necessitat de fer un curs per tal d’obtenir un certificat oficial de nivell.

Més informació:

Programa EOIES i EOICEPA-FP

Els programes EOIES i EOICEPA-FP són programes de col·laboració amb centres de secundària, CEPA i centres de formació professional. Només l’alumnat escolaritzat en els centres adscrits als programes poden matricular-s’hi.

Més informació: