1. Home
  2. /
  3. Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és un dels òrgans de govern del centre que té, entre d’altres competències, l’aprovació dels projectes, el reglament i el pressupost de l’escola, i les valoracions del funcionament del centre.

Aquest òrgan ha de garantir la participació de tots els sectors de la comunitat educativa. Està format per l’equip directiu, cinc representants del professorat, un del personal d’administració i serveis, un de l’Ajuntament i cinc representants de l’alumnat. Trobareu l’organigrama amb els representants de cada un dels sectors en aquest enllaç.

L’alumnat pot participar en el govern del centre a través dels seus representants fent suggeriments, propostes de millora o aportacions d’altres tipus. Per contactar amb els representants de l’alumnat, escriviu a alumnatconsellescolar@eoinca.com.