1. Home
 2. /
 3. EOIES
 4. /
 5. Què és EOIES?

Què és EOIES?

EOIES es un programa de col·laboració entre les Escoles Oficials d’Idiomes i els centres de secundària en què en les hores habituals de classe d’alemany, anglès o francès de 4t ESO, 1r o 2n BATX i en el mateix centre amb els teus professors, podràs preparar-te per a la realització de les proves d’idiomes d’alguns dels nivells impartits a les EOI.

Amb la formalització de la matrícula, podràs presentar-te als exàmens finals i aconseguir el títol.

Idiomes

S’ofereixen tres idiomes: alemany, anglès i francès

Demana al teu institut/escola quin(s) idioma(es) podràs cursar.

Pots apuntar-te a més d’un.

Nivells

Es poden fer 6 nivells:
Bàsic A1nivell 1
Bàsic A2nivell de certificat
Intemedi B1nivell de certificat
Intermedi B2.1nivell 1
Intermedi B2.2nivell de certificat
Avançat C1.1nivell 1
Avançat C1.2nivell de certificat

Per saber el teu hauràs de fer una prova d’anivellació. (Si el curs passat vas aprovar un curs d’EOIES, enguany podràs fer l’immediatament superior sense prova d’anivellació).

Cada grup d’EOIES ha de fer un sol nivell. Quin sigui aquest nivell ho decidiran els professors responsables del grup (el de l’EOI i el de secundària).

És important tenir clar si el teu nivell és “nivell 1” o “nivell de certificat” perquè d’això depèn on i quan faràs els exàmens finals i quin tipus de títol et correspón.

Activitats de llengua

Els exàmens finals de tots els nivells i idiomes avaluen les següents 5 activitats de llengua.

CTEComprensió de textos escritsPot incloure tasques de gramàtica i vocabulari
CTOComprensió de textos oralComprensió auditiva
PCTEProducció i coproducció de textos escritsSol constar de dues redaccions (segons nivell/idioma)
PCTOProducció i coproducció de textos oralsSol constar d'una conversa i un monòleg (segons nivell/idioma).
MLMediació lingúísticaEs tracta d'una activitat escrita (MLE).

Els exàmens consten de dues parts: part escrita (CTE, CTO, PCTE i MLE) i part oral (PCTO). Solen fer-se en dies diferents.

Superació del nivell

Per superar el nivell cursat es té en compte exclusivament si s’aprova l’examen final. Per aprovar-lo:

Nivells 1: Cal obtenir una nota ≥ 5 en cada una de les cinc activitats de llengua avaluades.

Nivells de certificat: Cal obtenir una nota ≥ 5 en cada una de les cinc activitats de llengua avaluades i alhora una nota mitjana ≥ 6,5.

Hi ha dues convocatòries per a superar els exàmens: la convocatòria ordinària (aprox. maig/juny) i la convocatòria extraordinària (setembre).

Programa EOIES Inca i Alcúdia

Més informació

Descarrega el nostre fulletó destinat a alumnat i famílies amb tota la informació sobre el programa.

Centres participants (curs 2022-2023)

 • CC La Salle (Inca)
 • CC Montisión (Pollença)
 • CC N. S. de la Consolació (Alcúdia)
 • CC Puresa de Maria (Inca)
 • CC Sant Francesc Assís (Sa Pobla)
 • CC Sant Tomàs Aquino (Inca)
 • CC Sant Vicenç de Paül (Inca)
 • IES Albuhaira (Muro)
 • IES Alcúdia
 • IES Berenguer Anoia (Inca)
 • IES Binissalem
 • IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
 • IES Inca
 • IES Port Alcúdia
 • IES Santa Margalida
 • IES Sineu

Normativa de referència

Consultau-la al web de Conselleria.