1. Home
  2. /
  3. Avaluació
  4. /
  5. Calendari d’exàmens

Calendari d’exàmens

Proves de Certificació Convocatòria Extraordinària 2022

Proves escrites

 Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2Avançat C1Avançat C2
Alemany2 de setembre, 17:00 h9 de setembre, 16:00 h12 de setembre, 16:00 h--
Anglès5 de setembre, 17:00 h6 de setembre, 16:00 h5 de setembre, 16:00 h6 de setembre, 16:00 h2 de setembre, 16:00 h
Català9 de setembre, 17:00 h9 de setembre, 16:00 h12 de setembre, 16:00 h2 de setembre, 16:00 h12 de setembre, 16:00 h
Francès12 de setembre, 17:00 h9 de setembre, 16:00 h---

Proves orals

Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l’1 i el 30 de setembre de 2022 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2022.

Calendaris detallats (Proves escrites i orals)

Proves nivells 1 convocatòria Ordinària 2022

Proves de certificació convocatòria Ordinària 2022

Proves escrites

 Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2Avançat C1Avançat C2
Alemany2 de juny,
17:00 h
31 de maig,
16:00 h
30 de maig,
16:00 h
--
Anglès3 de juny,
17:00 h
1 de juny,
16:00 h
27 de maig,
16:00 h
31 de maig,
16:00 h
3 de juny,
16:00 h
Català2 de juny,
17:00 h
7 de juny,
16:00 h
2 de juny,
16:00 h
30 de maig,
16:00 h
9 de juny,
16:00 h
Francès10 de juny,
17:00 h
6 de juny,
16:00 h
---

Proves orals

Les proves orals de la convocatòria ordinària per als alumnes de la modallitat lliure es realitzaran entre el 2 de juny i el 29 de juny de 2022 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les proves orals de la convocatòria ordinària per als alumnes d’altres modalitats (presencial i programa EOIES) podran realitzar-se abans en funció també d’aquesta disponibilitat. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 28 d’abril de 2022.

Calendaris detallats (Proves escrites i orals) Convocatòria Extraordinària

Proves Nivells 1 Convocatòria Extraordinària 2022