1. Home
  2. /
  3. Matrícula EOIES i EOICEPA-FP

Matrícula EOIES i EOICEPA-FP

Dates

Del 22 de novembre al 10 de desembre de 2023.

Com?

Telemàticament: sol·licitud de matrícula i pagament telemàtic.

Desprès hauràs de lliurar la documentació al teu/la teva professor/a de Secundària / CEPA / CIFP.  Ell/a et dirà en quina carpeta has de posar-la.

T’has de matricular per internet:

Fes la matrícula telemàtica d’EOIES / EOICEPA-FP

La matrícula és un tràmit personal, es fa a nom de l’alumne que es presentarà a l’examen Per a fer-la has de saber el nivell (p. ex. Bàsic A1 o Intermedi B2.1) al qual t’has de matricular. Si no el saps, demana-ho al teu professor de l’institut/escola.

No saps com has de fer la matrícula telemàtica?

Mira el vídeo explicatiu sobre com fer la matrícula telemàtica

Al final, has de tenir el resguard de matrícula. Posa-li el nom de l’alumne.

Per a pagar, has de fer dues coses:

  1. Trobar la taxa que et correspon, és a dir: saber quant et toca pagar. Segons quina sigui la teva situació, pagaràs el preu complet (taxa ordinària), la meitat (taxa bonificada) o res (taxa exempta). Per a aplicar l’exempció per trobar-se en situació d’atur, és l’alumne qui ha d’estar inscrit com a demandant de feina. Aquesta bonificació afecta per tant casi exclusivament a l’alumnat CEPA, i generalment no als alumnes menors del programa EOIES.
  2. Fer el pagament en si. Fes-lo amb la supervisió d’un adult. 

Has de presentar tres documents:

  1. Resguard de matrícula descarregat en el procés de matrícula telemàtica.
  2. DNI / NIE de l’alume: Hauràs de presentar les dues cares del DNI o NIE en una mateixa cara d’un full. Comprova que el DNI/NIE sigui vigent. Si tens NIE provisional, adjunta també fotocòpia del passaport. Sense DNI o NIE (definitiu o provisional) NO et pots matricular.
  3. Justificant de pagament (per a la taxa ordinària i la taxa bonificada) o/i document acreditatiu que t’aculls a la taxa bonificada o que estàs exempt de pagar.

Escaneja tots els documents de la llista. (Si no tens escàner, pots fer-ne fotografies, però s’han de poder llegir clarament!). Canvia el nom dels documents; tots han de portar el nom de l’alumne matriculat, que no sigui DNI.jpg, sinó per exemple Pérez_Pepito_DNI.jpg, Pérez_Pepito_Matrícula.jpg i Pérez_Pepito_Pagament.jpg

Els tres documents (resguard de matrícula, pagament o exempció i DNI) han de tenir el teu nom.

Altres consideracions

La taxa inclou només els drets d’examen (convocatòries ordinària i extraordinària) però no l’expedició del títol.

No. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de les taxes.

Sí, les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació dels candidats que necessitin condicions especials a causa d’algun tipus de discapacitat s’hauran d’enviar a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia amb la justificació documental corresponent. 

En aquest enllaç trobaràs tota la informació sobre com i quan demanar l’adaptació que necessites.