1. Home
  2. /
  3. Departaments
  4. /
  5. Alemany
  6. /
  7. Llibres de text

Llibres de text

Curs 2023-2024

CURSOSLLIBRE
BASIC A1
PRESENCIAL
Netzwerk Neu A1 (Kursbuch)
ISBN: 978-3-12-607156-7
Netzwerk Neu A1 (Übungsbuch)
ISBN: 978-3-12-607157-4
Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al.
EDITORIAL: Klett
BASIC A1
SEMIPRESENCIAL
DAS LEBEN A1 (Kurs- und Übungsbuch)
ISBN: 978-3-06-122089-1
Funk, Hermann; Kuhn, Christina; Nielsen, Laura; von Eggeling, Rita
EDITORIAL Cornelsen
BASIC A2NETZWERK NEU A2 (Kursbuch)
ISBN: 978-3-12-607164-2

NETZWERK NEU A2 (Übungsbuch)
ISBN: 978-3-12-607165-9
Dengler, Stefanie; Rusch, Paul; Schmitz, Helen; Sieber, Tanja
EDITORIAL Klett
INTERMEDI B1Netzwerk Neu B1 (Kursbuch)
ISBN: 978-3-12-607172-7
Netzwerk Neu B1 (Übungsbuch)
ISBN: 978-3-12-607173-4
Dengler, Stefanie; Rusch, Paul; Schmitz, Helen; Sieber, Tanja
EDITORIAL: Klett
INTERMEDI B2.1Kompass DaF B2.1 (Kurs- und Übungsbuch)

ISBN: 978-3-12-670001-6
Birgit Braun, Nadja Fügert et al.
EDITORIAL: Klett
INTERMEDI B2.2KOMPASS B2.2 (Kurs- und Übungsbuch)
ISBN: 978-3-12-670002-3
Birgit Braun, Nadja Fügert et al.
EDITORIAL Klett