1. Home
 2. /
 3. Cursos de certificació (avaluació de...

Cursos de certificació (avaluació de domini)

NIVELLS: A2, B1, B2.2, C1.2 i C2

Criteris de promoció i certificació

Cal fer les següents parts de l'examen (activitats de llengua)

A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 i C2

 • Producció i coproducció de textos orals
 • Compresió de textos orals
 • Producció i coproducció de textos escrits
 • Compresió de textos escrits
 • Mediació lingüística

Per promocionar al curs següent

A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 i C2

Cal obtenir almenys un 5 (50%) a cada activitat de llengua

Per obtenir el certificat oficial

A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2

Convocatòria ordinària

 • Cal obtenir un mínim d’un 5 (50%) de totes les parts i que la mitjana de totes les part sigui igual o superior a un 6.5 (65%)
 • Si l’alumne/a certifica a la convocatoria ordinària no es pot tornar a presentar a la convocatòria extraordinària.

Convocatòria extraordinària

 • Les parts que no arriben a un 5 (50%) s’han de repetir.
 • Les parts amb una nota de 5, o superior a 5, es poden repetir per tal d’arribar a la mitjana necessària per certificar (65%).
 • En el cas de presentar-se a la convocatòria extraordinaria, sempre prevaldrà la nota obtinguda a aquesta segona convocatoria.

Descripció avaluació certificació (avaluació de domini)

En els cursos A2, B1, B2.2, C1.2 i C2, conduents a certificació, és necessari realitzar una prova unificada de certificació oficial de nivell que en verifiqui la superació. Aquestes proves de certificació són úniques i comunes per a tots els centres que les realitzen i van adreçades als alumnes de la modalitat presencial i semipresencial, així com també als alumnes de la modalitat lliure i als alumnes del programa EOIES i EOI-CEPA.

Aquesta prova s’administra en dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre).

Activitats de llengua avaluables

 • Comprensió de textos orals (CTO): 20%
 • Comprensió de textos escrits (CTE): 20%
 • Producció i coproducció de textos orals (PCTO): 20%
 • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE): 20%
 • Mediació: 20%

Promoció i certificació

Per superar la prova de certificació oficial i certificar cal satisfer alhora dues condicions:

 1. obtenir un mínim del 65% de la puntuació total i
 2. un mínim del 50% en cadascuna de les 5 activitats de llengua.


Els alumnes que superin la prova de certificació a la convocatòria ordinària (juny) NO es poden presentar a la convocatòria extraordinària (setembre).

A la convocatòria extraordinària (setembre), l’alumne està exempt de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria ordinària (juny). No obstant això, l’alumne que hagi superat totes les activitats de llengua amb un 50% o més de la nota però no obtingui un 65% de la nota global podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de les activitats de llengua que consideri oportunes. En aquest cas, prevaldrà sempre la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.

Els alumnes que no obtinguin el 65% o més de la nota global però superin totes les activitats de llengua de la prova de certificació amb un 50% poden repetir el mateix curs o promocionar al curs següent sense certificar.