Calendari d’exàmens EOIES

 Dates de les proves de certificació 2021 Convocatòria ordinària i extraordinària

Proves dels nivells bàsic A1, i intermedi B2.1. Llegiu aquí

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA.

BÀSIC A2 INTERMEDI B1 INTERMEDI B2 AVANÇAT C1
PROVES
ESCRITES


ALEMANY 14 de juny,
17.00 h
ANGLÈS 3 de juny,
17.00 h
7 de juny,
16.00 h
3 de juny,
16.00 h
FRANCÈS 15 de juny,
17.00 h
PROVES
ORALS
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 2 i el 29 de juny de 2021 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat. Les dates de les proves orals es pacten entre els professors dels IES i de l’EOI i es faran públiques no més tard del 7 de maig de 2021.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

BÀSIC A2 INTERMEDI B1 INTERMEDI B2 AVANÇAT C1
PROVES
ESCRITES


ALEMANY 3 de setembre,
17.00 h
ANGLÈS 2 de setembre,
17.00 h
6 de setembre,
16.00 h
2 de setembre,
16.00 h
FRANCÈS 3 de setembre,
17.00 h
PROVES
ORALS
Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l’1 i el 30 de setembre de 2021 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat. Les dates de les proves orals es pacten entre els professors dels IES i de l’EOI i faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2021.