Calendari d’exàmens 2021

NIVELLS 1 Dates de les proves de recuperació 2021 Informació pendent de publicar

INCA 

Alemany

Anglès

Francès

ALCÚDIA 

Anglès

Convocatòria ordinària de cursos oficials i lliures de certificació   Informació pendent de publicar

INCA

Alemany

Anglès

Francès

Català

ALCÚDIA

Anglès

Dates de les proves de certificació 2021  Convocatòria ordinària i extraordinària

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

BÀSIC A2 INTERMEDI B1 INTERMEDI B2 AVANÇAT C1 AVANÇAT C2
PROVES
ESCRITES


ALEMANY 14 de juny,
17.00 h
16 de juny,
16.00 h
14 de juny,
16.00 h
ANGLÈS 3 de juny,
17.00 h
7 de juny,
16.00 h
3 de juny,
16.00 h
11 de juny,
16.00 h
7 de juny,
16.00 h
CATALÀ
(només per
alumnes oficials
presencials)
10 de juny,
17.00 h
2 de juny,
16.00 h
4 de juny,
16.00 h
FRANCÈS 15 de juny,
17.00 h
17 de juny,
16.00 h
PROVES
ORALS
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 2 i el 29 de juny de 2021 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 7 de maig de 2021.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

BÀSIC A2 INTERMEDI B1 INTERMEDI B2 AVANÇAT C1 AVANÇAT C2
PROVES
ESCRITES


ALEMANY 3 de setembre,
17.00 h
13 de setembre,
16.00 h
10 de setembre,
16.00 h
ANGLÈS 2 de setembre,
17.00 h
6 de setembre,
16.00 h
2 de setembre,
16.00 h
6 de setembre,
16.00 h
2 de setembre,
16.00 h
CATALÀ
(només per
alumnes oficials
presencials)
1 de setembre,
17.00 h
3 de setembre,
16.00 h
10 de setembre,
16.00 h
FRANCÈS 3 de setembre,
17.00 h
3 de setembre,
16.00 h
PROVES
ORALS
Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l’1 i el 30 de setembre de 2021 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2021.