Exàmens

Ultima actualització: 28 juliol 2020 a les 08:44 am

CALENDARI DE PROVES THAT’S ENGLISH

ANGLÈS – Alumnat That’s English

Sol·licitud d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit a la secretaria de l’EOI d’Inca no més tard del 23/03/2019 (data que estableix en BOIB en la convocatòria de matrícula de les proves de certificació)
  • S’ha de descarregar i omplir aquesta sol·licitud  que es presentarà a l’EOI d’Inca.
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • Totes les sol·licituds s’hauran d’acompanyar amb la justificació documental de la incidència.
  •  No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI d’Inca comunicarà per escrit (normalment correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.

Dates i horaris:

Dates i horaris exàmens That’s English

A l’apartat E d’aquesta nota informativa trobareu el calendari general extraordinàri dels exàmens de That’s English.

 

 

 

Informació proves de certificació

Consulta les teves notes