Taxes 2021

  1. Cursos presencials i semipresencials
  2. Proves lliures de certificació

 

TAXES ALUMNAT LLIURE

CONCEPTE ALUMNAT ORDINARI FAMÍLIA NOMBROSA O
MONOPARENTAL GENERAL
(S’ha d’acreditar documentalment)
ANTIC ALUMNAT
(Alumnes que ja han
estat matriculats
a qualsevol EOI
amb anterioritat,
en la modalitat
presencial o lliure)
Drets d’examen 46,49 €
PAGAMENT ONLINE
23,24 €
PAGAMENT ONLINE
Serveis generals 11,62 €
PAGAMENT ONLINE
5,81 €
PAGAMENT ONLINE
TOTAL  58,11 €  29,05 €
NOU ALUMNAT
(Alumnes que no
han pagat la taxa
d’obertura d’expedient
amb anterioritat)
 Drets d’examen 46,49 €
PAGAMENT ONLINE 
 23,25 €
PAGAMENT ONLINE
Serveis generals  11,62 €
PAGAMENT ONLINE
 5,81 €
PAGAMENT ONLINE
Obertura d’expedient  24,40 €
PAGAMENT ONLINE
 12,20 €
PAGAMENT ONLINE
TOTAL  82,51 € 41,26 €

 

Informació sobre devolució de taxes