1. Home
 2. /
 3. Secretaria
 4. /
 5. Preinscripció i matrícula
 6. /
 7. Preinscripcio nous alumnes segunda fase

Preinscripcio nous alumnes segunda fase

Curs 2021-2022 - Setembre

Qui?

Persones que vulguin estudiar a l’EOI per primera vegada o alumnes matriculats a l’EOI d’Inca que vulguin començar un nou idioma.

Sense coneixements previs de l’idioma > accedir a A1. Amb coneixements previs

Antics alumnes presencials que s’hi vulguin tornar a incorporar

Alumnes de That’s English, lliures o EOIES que vulguin cursar estudis a l’EOI d’Inca-Alcúdia com alumnes oficials presencials.

(V. quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia).

Condicions per inscriure’s

Tenir 16 anys (o complir-los l’any natural en què comencen els estudis) o haver aprovat 4t curs d’ESO.

Per idiomes estrangers diferents del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys o complir-los l’any natural en què comencen els estudis.

Acreditació que viu, estudia (en un centre oficial) o treballa en un dels següents municipis: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pobla (Sa), Pollença, Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu.

Quan?

De dia 3 de setembre de 2021 (des de 9:00 h) a dia 10 de setembre de 2021 (fins a les 21:00 h).

Proves de nivell

Anglès: Telemàtica, durant el procés de preinscripció online (tendreu opció d’accedir-hi durant el procés)

Alemany: Presencial, dia 10 de setembre- 18.00 h – Aula 202 i 203 (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Català: Presencial, dia 10 de setembre – 18.00 h – Aula 102 i 103 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Francès: Presencial, dia 10 de setembre – 17.00 h – Aula 306 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Com?

Procediment

1 - Tràmit de preinscripció telemàtic:

Realitza la preinscripció en la seu que correspongui al curs que has triat  (els enllaços estaran actius durant les dates indicades).

Consulta el quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia. Els sol·licitants poden preinscriure’s d’un màxim de dos idiomes consignant l’ordre de preferència. Els enllaços estaran actius durant les dates indicades.

2 - Enviament de documentació

En un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 10 de setembre de 2021 a les 23:59 h).

Documentació

 • Resguard de la matrícula telemàtica (en cas de fer la matrícula per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès)
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Altres (si escau):
  • Si el domicili que figura al DNI no pertany a un dels municipis mencionats en les condicions per inscriure’s, cal aportar un dels següents justificants:
   • certificat d’empadronament
   • contracte laboral o certificat d’empresa on hi consti l’adreça
   • certificat de matrícula del lloc d’estudi (en centres oficials)
  • Certificat d’acreditació del nivell – consultar certificats reconeguts [PDF – 237kb]
  • Alumnes lliures, That’s English o EOIES pendents del resultat de les proves d’enguany: còpia del resguard de matrícula (l’adjudicació definitiva de plaça quedarà condicionada a la superació dels exàmens corresponents)
  • Menors de 16 anys: Certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.

Admesos i llista d’espera

21 de juny: sorteig públic per determinar l’ordre d’admissió

15 de setembre: Publicació llista provisional admesos i llista d’espera

Llistes provisional INCA
Llistes provisional ALCUDIA

15-17 de Septiembre: Període de reclamacions a les llistes provisionals
23 de Septiembre:
Resolució de les reclamacions presentades
23 de Septiembre:
Publicació llistes definitives admesos i llista d’espera

Llista definitives INCA
Llista definitives ALCUDIA

Matrícula

Setembre: del 24 al 29 de setembre

Més Informació

 • La preinscripció és un tràmit telemàtic gratuït per sol·licitar i reservar una plaça.
 • Si al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia no s’ofereix el nivell o l’idioma al qual es vol preinscriure, es pot preinscriure a una altra escola oficial d’idiomes.
 • L’oferta queda supeditada a la demanda. L’administració educativa es reserva el dret a suprimir l’oferta que no tengui suficient demanda.
 • Els nous alumnes que no formalitzin la matrícula els dies indicats perdran la reserva de plaça i aquesta podrà ser adjudicada a altres persones en llista d’espera.
 • En cas de dubtes o consultes, contactau amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.