1. Home
 2. /
 3. Secretaria
 4. /
 5. Preinscripció i matrícula
 6. /
 7. Preinscripció nous alumnes primera fase

Preinscripció nous alumnes primera fase

Curs 2021 - 2022 - Juny

Qui?

Persones que vulguin estudiar a l’EOI per primera vegada o alumnes matriculats a l’EOI d’Inca que vulguin començar un nou idioma.

Sense coneixements previs de l’idioma > accedir a A1.

Amb coneixements previs

Antics alumnes presencials que s’hi vulguin tornar a incorporar

Alumnes de That’s English, lliures o EOIES que vulguin cursar estudis a l’EOI d’Inca-Alcúdia com alumnes oficials presencials.

Condicions per inscriure’s

Tenir 16 anys (o complir-los l’any natural en què comencen els estudis) o haver aprovat 4t curs d’ESO.

Per idiomes estrangers diferents del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys o complir-los l’any natural en què comencen els estudis.

Acreditació que viu, estudia (en un centre oficial) o treballa en un dels següents municipis: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pobla (Sa), Pollença, Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu.

Quan?

De dia 2 de juny de 2021 (des de 9:00 h) a dia 16 de juny de 2021 (fins a les 21:00 h).

Proves de nivell

Anglès: Telemàtica, durant el procés de preinscripció online (tendreu opció d’accedir-hi durant el procés)

Alemany: Presencial, dia 18 de juny – 18.00 h – Aula 101 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Català: Presencial, dia 18 de juny – 18.00 h – Aula 103 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Francès: Presencial, dia 18 de juny – 17.00 h – Aula 307 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Com?

Procediment

1 - Tràmit de matrícula telemàtic

Realitza la preinscripció en la seu que correspongui al curs que has triat  (els enllaços estaran actius durant les dates indicades).

Consulta el quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia. Els sol·licitants poden preinscriure’s d’un màxim de dos idiomes consignant l’ordre de preferència.

2 - Enviament de documentació

En un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 12 de juliol de 2021 a les 23:59 h).

Documentació

 • Resguard de la matrícula telemàtica (en cas de fer la matrícula per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès)
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Altres (si escau):
  • Si el domicili que figura al DNI no pertany a un dels municipis mencionats en les condicions per inscriure’s, cal aportar un dels següents justificants:
   • certificat d’empadronament
   • contracte laboral o certificat d’empresa on hi consti l’adreça
   • certificat de matrícula del lloc d’estudi (en centres oficials)
  • Certificat d’acreditació del nivell – consultar certificats reconeguts [PDF – 237kb]
  • Alumnes lliures, That’s English o EOIES pendents del resultat de les proves d’enguany: còpia del resguard de matrícula (l’adjudicació definitiva de plaça quedarà condicionada a la superació dels exàmens corresponents)
  • Menors de 16 anys: Certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.

Admesos i llista d’espera

21 de juny: sorteig públic per determinar l’ordre d’admissió
30 de juny: Publicació llista provisional admesos i llista d’espera
ATENCIÓ: Totes les persones admeses s’han de matricular en els terminis establerts si volen formalitzar la matrícula

Llista provisional INCA

Llista provisional ALCUDIA

1-6 de juliol: Període de reclamacions a les llistes provisionals
9 de juliol:
Resolució de les reclamacions presentades
13 de juliol:
Publicació llistes definitives admesos i llista d’espera

Llista provisional INCA

Llista provisional ALCUDIA

Matrícula

Juliol: terminis de matriculació pendents de publicació

Més Informació

 • La preinscripció és un tràmit telemàtic gratuït per sol·licitar i reservar una plaça.
 • Si al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia no s’ofereix el nivell o l’idioma al qual es vol preinscriure, es pot preinscriure a una altra escola oficial d’idiomes.
 • L’oferta queda supeditada a la demanda. L’administració educativa es reserva el dret a suprimir l’oferta que no tengui suficient demanda.
 • Els nous alumnes que no formalitzin la matrícula els dies indicats perdran la reserva de plaça i aquesta podrà ser adjudicada a altres persones en llista d’espera.
 • En cas de dubtes o consultes, contactau amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.