1. Home
  2. /
  3. Escola
  4. /
  5. Pla d’estudis

Pla d’estudis

Pla d’estudis actual

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes s’organitzen en els següents nivells i cursos:

Nivell Bàsic (correspon al Nivell A del MECR)

NivelsAlemanyAnglèsFrancèsCatalà
Nivel A1A1A1A1A1
Nivel A2A2A2A2A2

Nivell Intermedi (correspon al Nivell B del MECR)

NivelsAlemanyAnglèsFrancèsCatalà
Nivel B1B1B1B1B1
Nivel B2B2.1B2.1B2.1B2
B2.2B2.2B2.2B2

Nivell Avançat (correspon al Nivell C del MECR)

NivelsAlemanyAnglèsFrancèsCatalà
Nivel C1C1.1C1.1C1.1C1
C1.2C1.2C1.2C1
Nivel C2C2C2C2C2

Equivalències amb anteriors plans d’estudis

Ensenyaments que regula el Reial decret 967/1988, de 2 de setembreEnsenyaments que regula el Reial decret 944/2003, de 18 de juliolEnsenyaments que regula el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembreEnsenyaments que regula l’actual pla d’estudis
1r curs del cicle elemental1r curs del nivell bàsicNivell bàsic (A2)Nivell bàsic
2n curs del cicle elemental2n curs del nivell bàsicNivell bàsic (A2)Nivell bàsic
-Certificat de nivell bàsicCertificat de nivell bàsicCertificat de nivell bàsic A2
3r curs del cicle elemental-Nivell intermedi (B1)Nivell intermedi B1
Certificació acadèmica del cicle elemental-Certificat de nivell intermediCertificat de nivell intermedi B1
1r curs del cicle superior-Nivell avançat (B2)Nivell intermedi B2
2n curs del cicle superior-Nivell avançat (B2)Nivell intermedi B2
Certificat d’aptitud -Certificat de nivell avançatCertificat de nivell intermedi B2
--Nivell C1Nivell avançat C1
--Certificat de nivell C1Certificat de nivell avançat C1
--Nivell C2Nivell avançat C2
--Certificat de nivell C2Certificat de nivell avançat C2

Nota: Aquestes equivalències no donen dret a convalidació de títols de plans d’estudis diferents als ensenyaments cursats.