1. Home
  2. /
  3. Departaments
  4. /
  5. Català
  6. /
  7. Llibres de text

Llibres de text

LLIBRES DE TEXT | CURS 2022-23 | CATALÀ

NIVELLLLIBRE
Bàsic A1A Punt 1. Curs de català. Llibre de l’alumne. Editorial PAM.
ISBN: 978-84-9883-990-6

A Punt 1. Curs de català. Llibre d’exercicis. Editorial PAM.
ISBN: 978-84-9191-006-0
Intermedi B2A Punt 4. Curs de català. Llibre de l’alumne. Editorial PAM.
ISBN: 978-84-9883-993-7

A Punt 4. Curs de català. Llibre d’exercicis. Editorial PAM.
ISBN: 978-84-9191-013-8
Avançat C1
presencial i semipresencial
A punt 5. Curs de català. Llibre de l’alumne. Editorial PAM.
ISBN: 978-84-9191-226-2

A Punt 5. Curs de català. Llibre d’exercicis. Editorial PAM.
ISBN: 978-84-9191-227-9

Avançat C2Nivell superior C2. Curs de llengua catalana (nova edició). Ed. Castellnou.
ISBN: 9788418695940

Solucionari opcional.