1. Home
  2. /
  3. Departaments
  4. /
  5. Català
  6. /
  7. Equivalències

Equivalències

Consultau l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 – [PDF – 112kb], per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.