1. Home
 2. /
 3. Departaments
 4. /
 5. Anglès
 6. /
 7. FAQs Cursos d’idiomes semipresencials

FAQs Cursos d’idiomes semipresencials

Quins avantatges té aquest curs?

 • Ideal per a la conciliació familiar i laboral.
 • Només has de venir un dia a la setmana a l’EOI.
 • La resta d’hores les distribueixes com i on tu vols.
 • Igual que en un curs ordinari, tendràs avaluació formativa al llarg del curs i una qualificació final (mitjançant la prova de certificat, en el cas del B2.2).

Quantes hores té el curs i com es distribueixen?

 • Curs de 120 hores lectives entre octubre i maig.
 • 2,5 hores setmanals presencials d’horari de tarda i que són de caràcter obligatori.
 • La resta d’hores fins a completar la totalitat de les hores del curs es fan a través d’una aula virtual realitzant les tasques proposades pel tutor i que també són de caràcter obligatori.

Quin és el teu compromís?

 • Per tal d’assolir els objectius de manera satisfactòria s’espera que dediquis un mínim de 60 hores a casa, que s’han de distribuir de manera regular durant el curs.
 • A més a més, has d’incloure també les hores d’estudi i repàs, que no estan incloses a les 120 hores i que dependran del ritme i nivell de partida de cada persona.
 • El fet de tenir hores de dedicació a distància no significa que la feina no s’hagi de fer ni que hagis de sobreviure al curs de manera aïllada i individual. S’espera que t’impliquis de manera interactiva amb els companys a través de la plataforma.

Logística

 • És essencial tenir una bona connexió a internet pel correcte seguiment de les activitats en línia. També és del tot recomanable tenir càmera web i micròfon per si has de fer tutories telemàtiques o enregistrar activitats orals.

Com m’he d’organitzar per seguir el curs de manera satisfactòria?

 • Cal que t’organitzis bé el temps de dedicació al curs durant la setmana. El fet de no poder assistir un dia a classe o no realitzar les tasques obligatòries a distància poden afectar de manera negativa el teu progrés i seguiment del curs.
 • Els docents fan un seguiment interactiu de la teva tasca i donen suport i ajuda tant a l’aula el dia presencial com a distància a través de l’aula virtual. Cal que tenguis en compte aquesta retroacció per tal de millorar el teu procés d’aprenentatge.