1. Home
 2. /
 3. Biblioteca

Biblioteca

El servei de préstec pel curs 2022-2023 es farà directament amb el/la professor/a durant l´horari lectiu de cada grup.

Per dubtes o preguntes i/o incidències, contactau amb: prestecbiblio@eoinca.com.

Funcionament

 • És un servei gratuït.
 • És exclusiu per a alumnes matriculats a l’escola, professors i personal de l’escola.
 • La durada del préstec és de trenta dies.
  Si s’escau i no està sol·licitat per una altra persona, es podrà sol·licitar una única pròrroga del servei de préstec.
 • Es poden prestar un màxim de 2 llibres i 3 DVDs diferents a la vegada.

Normes

 • Queda exclòs de préstec el material normalment considerat de consulta i el material d’autoaprenentatge.
 • Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial del material prestat.
 • El material no es pot marcar, embrutar o malmetre. En cas que es produeixin aquestes incidències, l’alumne/a és responsable d’adquirir-ne un nou exemplar.
 • Cal retornar el material en la data establerta. En cas de retard en el retorn, es podrà penalitzar l’alumne/a amb una suspensió temporal de fer ús de la biblioteca.
 • En cas de pèrdua, deteriorament o no retorn del material prestat, l’usuari/a haurà de fer efectiu a l’escola l’import d’aquest material. Si s’hi negués, perdria el dret d’utilitzar la biblioteca.

Consulta catàleg