1. Home
 2. /
 3. Secretaria
 4. /
 5. Preinscripció i matrícula
 6. /
 7. Preinscripció nou alumnat

Preinscripció nou alumnat

Calendari de preinscripció cursos 2023-24

 • Preinscripció telemàtica: 6 de juny de 2023 – 15 de juny del 2023
 • Prova d’anivellació online anglès: 6 de juny de 2023 – 15 de juny del 2023
 • Sorteig per determinar l’ordre d’admissió: 19 de juny de 2023
 • Prova d’anivellació presencial alemany, català i francès: 20 de juny de 2023
 • Publicació dels llistats provisionals: 23 de juny de 2023
 • Període de reclamacions als llistats provisionals: 26 de juny – 29 de juny de 2023
 • Resolució de les reclamacions presentades: 4 de juliol de 2023
 • Publicació de les llistes definitives de sol·licitants amb plaça assignada i en llista d’espera: 6 de juliol de 2023

Qui?

Persones que vulguin estudiar a l’EOI per primera vegada o alumnes matriculats a l’EOI d’Inca que vulguin començar un nou idioma.

 • Sense coneixements previs de l’idioma > accedir a A1.

Amb coneixements previs

Alumnat que hagi renunciat a la matrícula el curs anterior.

Antics alumnes presencials que s’hi vulguin tornar a incorporar.

Alumnes de That’s English, lliures o EOIES que vulguin cursar estudis a l’EOI d’Inca-Alcúdia com alumnes oficials presencials.

(V. quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia).

Condicions per inscriure’s

Tenir 16 anys (o complir-los l’any natural en què comencen els estudis) o haver aprovat 4t curs d’ESO.

Per idiomes estrangers diferents del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys o complir-los l’any natural en què comencen els estudis.

NOTA: Qualsevol persona es pot preinscriure a l’EOI d’Inca o a l’extensió d’Alcúdia independentment del municipi on viu, estudia o treballa, sempre que compleixi els requisits d’accés.

Quan?

De dia 6 de juny de 2023 (des de 9:00 h) a dia 15 de juny de 2023 (fins a les 23:59 h).

Proves de nivell

Anglès: Telemàtica, durant el procés de preinscripció online (tendreu opció d’accedir-hi durant el procés)

Alemany: Presencial, dia 20 de juny de 2023 – 18.00 h – Aula 101 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Català: Presencial, dia 20 de juny de 2023 – 17.00 h – Aula 103 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Francès: Presencial, dia 20 de juny de 2023- 17.00 h – Aula 306 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)

Com?

Procediment

1 - Tràmit de matrícula telemàtic (els enllaços estaran actius durant les dates indicades)

 • Preinscripció als cursos de l’EOI d’Inca
 • Preinscripció als cursos de l’extensió d’Alcúdia (només anglès i alemany)
   
  • Veure quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia.
  • Els sol·licitants poden preinscriure’s d’un màxim de dos idiomes consignant l’ordre de preferència. Cal presentar una sol·licitud per a cada idioma elegit.
  • En la preinscripció d’un determinat idioma només es podrà seleccionar un centre i un curs.

2 - Enviament de documentació

Enviament de documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 15 de juny de 2023 a les 23:59 h).

Documentació
 • Resguard de la matrícula telemàtica (en cas de fer la matrícula per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès)
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Altres (si escau):
  • Certificat d’acreditació del nivell – consultar certificats reconeguts [PDF – 193kb]
  • Alumnes lliures, That’s English o EOIES pendents del resultat de les proves d’enguany: còpia del resguard de matrícula (l’adjudicació definitiva de plaça quedarà condicionada a la superació dels exàmens corresponents)
  • Menors de 16 anys: Certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.

Llistes de preinscrits, admesos i llista d’espera

19 de juny de 2023: sorteig públic per determinar l’ordre d’admissió.

23 de juny de 2023: Publicació llista provisional admesos i llista d’espera.

26 de juny de 2023 – 29 de juny de 2023: Període de reclamacions a les llistes provisionals.

4 de juliol de 2023: Resolució de les reclamacions presentades.

6 de juliol de 2023: Publicació llistes definitives admesos i llista d’espera.

Llista definitiva INCA

Llista devinitiva ALCÚDIA

Matrícula

Juliol 2023: terminis de matriculació pendents de publicació.

Més informació

 • La preinscripció és un tràmit telemàtic gratuït per sol·licitar i reservar una plaça.
 • L’oferta queda supeditada a la demanda. L’administració educativa es reserva el dret a suprimir l’oferta que no tengui suficient demanda.
 • Els nous alumnes que no formalitzin la matrícula els dies indicats perdran la reserva de plaça i aquesta podrà ser adjudicada a altres persones en llista d’espera.
 • Les persones que no hagin realitzat la preinscripció o la matrícula en el termini establert, podran optar a sol·licitar una plaça durant el període d’adjudicació de vacants dins els terminis que estableixi l’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca-Alcúdia.
 • En cas de dubtes o consultes, contactau amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.

Els alumnes de l’EOI d’Inca-Alcúdia vos animen a estudiar idiomes a l’escola!