1. Home
  2. /
  3. Secretaria
  4. /
  5. Preinscripció i matrícula

Preinscripció i matrícula

Modalitat lliure

Matrícula proves lliures de certificació

Només per català – Preinscripció: 27 de febrer 2023 (des de 9.00 h) – 10 de març 2023 (fins a les  22.00 h)

Matrícula: 14 de març 2023 (des de 9.00 h) – 28 de març 2023 (fins a les  22.00 h)

Modalitat presencial i semipresencial

Antic alumnat

Matrícula 1ra fase

6 de juliol 2022 (9.00 h) – 11 de juliol 2022 (23.59 h)

Matrícula 2na fase

16 setembre 2022 (des de 9.00 h) – 23 de setembre 2022 (fins a les 23.59 h)

Nou alumnat

Preinscripció telemàtica

7 de juny 2022 (des de 9.00 h) – 16 de juny 2022 (fins a les 23.59 h).

Matrícula 1ra fase

12 de juliol (a les 9.00 h) al 18 de juliol 2021 (fins a les 23.59 h).

Matrícula 2na fase

23 de setembre 2022 (a les 9.00 h) – 30 de setembre de 2022 (a les 23.59 h)

Prova de nivell ANGLÈS telemàtica: 14, 15, 16 i 28, 29, 30 setembre 2022.

Prova de nivell ALEMANY, CATALÀ, FRANCÈS presencial: 21 i 26 de setembre 2022. (Alemany: 18.00 h, Català: 18.00 h, Francès: 17.00 h).

Matrícula d’actualització

4 d’octubre 2022 – 15 d’octubre de 2022

Matrícula darreres vacants

4 d’octubre 2022 (a les 9.00 h) – 10 d’octubre de 2022 (a les 23:59 h

Prova de nivell ANGLÈS telemàtica: 4 – 10 d’octubre 2022.

Prova de nivell ALEMANY, CATALÀ, FRANCÈS presencial
(Alemany: 3 d’octubre de 2022 a les 18.00 h i 10 d’octubre de 2022 a les 17:00 h.
Català: 3 d’octubre de 2022 a les 17:00 h i 10 d’octubre de 2022 a les 17:00 h.
Francès: 10 d’octubre de 2022 a les 16:00 h).

Programa EOIES i EOI-CEPA

Matrícula proves finals EOIES (TANCADA)

29 d’octubre 2021 (des de 15.00 h) – 16 de novembre 2021 (fins a les 21.00 h)

Matrícula proves finals EOI - CEPA (TANCADA)

29 de març 2022 (des de 15.00 h) – 12 d’abril 2022 (fins a les 21.00 h) (Tancada)