Correu corporatiu alumnat i aula virtual

  • Tots els alumnes tenen un correu corporatiu amb el subdomini @alum.eoinca.com.
  • Aquest correu corporatiu és exclusivament per la comunicació interna de l’escola (amb el professor/a, amb altres companys, amb el personal d’administració, etc.).
  • Cal usar el correu corporatiu per accedir a l’aula virtual.
  • Per qualsevol incidència relacionada amb el correu corporatiu, demanau ajuda al vostre professor/a.

 

Veure instruccions: