Preinscripció nou alumnat

Ultima actualització: 27 juny 2022 a les 09:03 am

Normativa que regula el procés d’admissió
Normativa que regula el calendari del procés d’admissió 

RESUM DE CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ CURSOS 2022-23

 • Preinscripció telemàtica: 7 de juny de 2022 – 16 de juny del 2022
 • Prova d’anivellació online anglès: 7 de juny de 2022 – 16 de juny del 2022
 • Prova d’anivellació presencial alemany, català i francès: 17 de juny de 2022
 • Sorteig per determinar l’ordre d’admissió: 20 de juny de 2022
 • Publicació dels llistats provisionals: 27 de juny de 2022
 • Període de reclamacions als llistats provisionals: 28 de juny – 1 de juliol de 2022
 • Resolució de les reclamacions presentades: 6 de juliol de 2022
 • Publicació de les llistes definitives de sol·licitants amb plaça assignada i amb llista d’espera: 8 de juliol de 2022

QUI?

 • Persones que vulguin estudiar a l’EOI d’Inca per primera vegada o alumnat matriculat a l’EOI d’Inca que vulgui començar un nou idioma.
  • Sense coneixements previs de l’idioma > accedir a A1
  • Amb coneixements previs
   • Amb prova de nivell (veure apartat “QUAN” > “Proves de nivell” més avall)
   • Acreditant el nivell amb un certificat reconegut (Els certificats oficials reconeguts donaran accés al nivell o curs immediatament superior en l’idioma corresponent)
 • Alumnat que hagi renunciat a la matrícula el curs anterior
 • Antics alumnes presencials que s’hi vulguin tornar a incorporar
 • Alumnes de That’s English, lliures o EOIES que vulguin continuar cursant estudis a l’EOI d’Inca-Alcúdia com alumnes oficials presencials.

(V. quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia).

Condicions per inscriure’s

 • Tenir almenys 16 anys (o complir-los dins l’any natural en què comencen els estudis) o haver aprovat 4t curs d’ESO.
 • Per idiomes estrangers diferents del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys o complir-los dins l’any natural en què comencen els estudis.

NOTA: Qualsevol persona es pot preinscriure a l’EOI d’Inca o a l’extensió d’Alcúdia independentment del municipi on viu, estudia o treballa, sempre que compleixi els requisits d’accés.

 

QUAN?

De dia 7 de juny de 2022 (09:00 h) a dia 16 de juny de 2022 (23:59 h).

PROVES DE NIVELL:

VEURE RESULTATS AQUÍ

 • Anglès: Telemàtica, durant el procés de preinscripció online (tendreu opció d’accedir-hi durant el procés)
 • Alemany: Presencial, dia 17 de juny de 2022 – 18.00 h – Aula 101 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Català: Presencial, dia 17 de juny de 2022 – 18.00 h – Aula 103 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Francès: Presencial, dia 17 de juny de 2022- 17.00 h – Aula 306 EOI d’Inca (Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)


COM?

Procediment:

1 Tràmit de preinscripció telemàtic: (els enllaços estaran actius durant les dates indicades)

  • Veure quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia.
  • Els sol·licitants poden preinscriure’s d’un màxim de dos idiomes consignant l’ordre de preferència. Cal presentar una sol·licitud per a cada idioma elegit.
  • En la preinscripció d’un determinat idioma només es podrà seleccionar un centre i un curs.

2 Enviament de documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 16 de juny de 2022 a les 23:59 h).

Documentació:

 • Resguard de la preinscripció telemàtica (en cas de fer la preinscripció per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès)
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Altres (si escau):

  • Certificat d’acreditació del nivell (consultar certificats reconeguts)
  • Alumnes lliures, That’s English o EOIES pendents del resultat de les proves d’enguany: còpia del resguard de matrícula (l’adjudicació definitiva de plaça quedarà condicionada a la superació dels exàmens corresponents)
  • Menors de 16 anys: Certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.

 

ATENCIÓ: Per a que la preinscripció tengui validesa, s’ha d’enviar tota la documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com dins els terminis establerts. Les persones que enviïn la documentació fora de termini perdran la reserva de plaça.

 

LLISTES DE PREINSCRITS, ADMESOS I LLISTA D’ESPERA

 • 20 de juny de 2022: sorteig públic per determinar l’ordre d’admissió
 • 27 de juny de 2022: Publicació llista provisional de preinscrits
 • 28 de juny de 2022 – 1 de juliol de 2022: Període de reclamacions a les llistes provisionals
 • 6 de juliol de 2022: Resolució de les reclamacions presentades
 • 8 de juliol de 2022: Publicació llistes definitives d’admesos i llista d’espera
  [ATENCIÓ: Totes les persones admeses s'hauran de matricular en els terminis establerts si volen formalitzar la matrícula]

  • INCA

   • Llista definitiva alemany
   • Llista definitiva anglès
   • Llista definitiva català
   • Llista definitiva francès
  • ALCÚDIA
   • Llista definitiva alemany Alcúdia
   • Llista definitiva anglès Alcúdia

MATRÍCULA

 • Juliol 2022: terminis de matriculació pendents de publicació

MÉS INFORMACIÓ

 • La preinscripció és un tràmit telemàtic gratuït per sol·licitar i reservar una plaça.
 • L’oferta queda supeditada a la demanda. L’administració educativa es reserva el dret a suprimir l’oferta que no tengui suficient demanda.
 • Els nous alumnes que no formalitzin la matrícula els dies indicats perdran la reserva de plaça i aquesta podrà ser adjudicada a altres persones en llista d’espera.
 • Les persones que no hagin realitzat la preinscripció o la matrícula en el termini establert, podran optar a sol·licitar una plaça durant el període d’adjudicació de vacants dins els terminis que estableixi l’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca-Alcúdia.
 • En cas de dubtes o consultes, contactau amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.

ELS ALUMNES DE L’EOI D’INCA-ALCÚDIA VOS ANIMEN A ESTUDIAR IDIOMES A L’ESCOLA!