Preinscripció nous alumnes curs 2021-22 (2na fase)

Ultima actualització: 23 setembre 2021 a les 04:04 pm

Normativa que regula el procés d’admissió
Normativa que regula el calendari del procés d’admissió 

QUI?

 • Persones que vulguin estudiar a l’EOI per primera vegada o alumnes matriculats a l’EOI d’Inca que vulguin començar un nou idioma. [ATENCIÓ: les persones que varen fer la preinscripció el juny (1ra fase) i no es varen matricular dins els terminis establerts han de tornar a fer el tràmit de preinscripció]
  • Sense coneixements previs de l’idioma > accedir a A1
  • Amb coneixements previs
   • Amb prova de nivell (veure apartat “QUAN” > “Proves de nivell” més avall)
   • Acreditant el nivell amb un certificat reconegut
 • Antics alumnes presencials que s’hi vulguin tornar a incorporar
 • Alumnes de That’s English, lliures o EOIES que vulguin cursar estudis a l’EOI d’Inca-Alcúdia com alumnes oficials presencials.

(V. quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia).

Condicions per inscriure’s

 • Tenir 16 anys (o complir-los l’any natural en què comencen els estudis) o haver aprovat 4t curs d’ESO.
 • Per idiomes estrangers diferents del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys o complir-los l’any natural en què comencen els estudis.
 • Acreditació que viu, estudia (en un centre oficial) o treballa en un dels següents municipis: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pobla (Sa), Pollença, Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu.

 

QUAN?

De dia 3 de setembre de 2021 (09:00 h) a dia 10 de setembre de 2021 (21:00 h).

PROVES DE NIVELL:

 • Anglès: Telemàtica, durant el procés de preinscripció online (tendreu opció d’accedir-hi durant el procés)
 • Alemany: Presencial, dia 10 de setembre- 18.00 h – Aula 202 i 203 (EOI d’Inca Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Català: Presencial, dia 10 de setembre – 18.00 h – Aula 102 i 103 (EOI d’Inca Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)
 • Francès: Presencial, dia 10 de setembre – 17.00 h – Aula 306 (EOI d’Inca Carretera Palma-Alcúdia s/n. IES Berenguer d’Anoia)


COM?

Procediment:

1 Tràmit de preinscripció telemàtic: (els enllaços estaran actius durant les dates indicades)

  • Veure quadre resum dels nivells i idiomes que s’oferten a l’EOI d’Inca i a l’extensió d’Alcúdia
  • Els sol·licitants poden preinscriure’s d’un màxim de dos idiomes consignant l’ordre de preferència

2 Enviament de documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com (abans de dia 10 de setembre de 2021 a les 23:59 h).

Documentació:

 • Resguard de la preinscripció telemàtica (en cas de fer la preinscripció per més d’un idioma, s’ha de lliurar un resguard per a cada idioma)
 • Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès)
 • DNI/NIE escanejat (si el NIE és provisional s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor). En cap cas es permet un altre document per acreditar la identitat.
 • Altres (si escau):

  • Si el domicili que figura al DNI no pertany a un dels municipis mencionats en les condicions per inscriure’s, cal aportar un dels següents justificants:

   • certificat d’empadronament
   • contracte laboral o certificat d’empresa on hi consti l’adreça
   • certificat de matrícula del lloc d’estudi (en centres oficials)
  • Certificat d’acreditació del nivell (consultar certificats reconeguts)
  • Alumnes lliures, That’s English o EOIES pendents del resultat de les proves d’enguany: còpia del resguard de matrícula (l’adjudicació definitiva de plaça quedarà condicionada a la superació dels exàmens corresponents)
  • Menors de 16 anys: Certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.

 

ATENCIÓ: Per a que la preinscripció tengui validesa, s’ha d’enviar tota la documentació en un únic correu a administracio@eoinca.com dins els terminis establerts. Les persones que enviïn la documentació fora de termini perdran la reserva de plaça.

 

ADMESOS I LLISTA D’ESPERA

MATRÍCULA

 • Setembre: del 24 al 29 de setembre. Més info.

MÉS INFORMACIÓ

 • La preinscripció és un tràmit telemàtic gratuït per sol·licitar i reservar una plaça.
 • Si al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia no s’ofereix el nivell o l’idioma al qual es vol preinscriure, es pot preinscriure a una altra escola oficial d’idiomes.
 • L’oferta queda supeditada a la demanda. L’administració educativa es reserva el dret a suprimir l’oferta que no tengui suficient demanda.
 • Els nous alumnes que no formalitzin la matrícula els dies indicats perdran la reserva de plaça i aquesta podrà ser adjudicada a altres persones en llista d’espera.
 • En cas de dubtes o consultes, contactau amb el personal d’administració de l’EOI d’Inca-Alcúdia.

ELS ALUMNES DE L’EOI D’INCA-ALCÚDIA VOS ANIMEN A ESTUDIAR IDIOMES A L’ESCOLA!