Resolució per a l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020

dimarts 21, abril 2020 / 17:16
Resolució per a l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020

Trobareu aquí les resolucions específiques per a l’avaluació dels cursos d’avaluació contínua i dels cursos de certificat.