Matrícula EOIES

Dates

Del 29 d’octubre al 16 de novembre.

Lloc

Telemàticament. Tots els enllaços els trobaràs a continuació.

Passos per a matricular-se d’EOI-CEPA

Diagrama procés de matrícula EOIES (2021_2022) (1)

 

 

 

 

 

T’has de matricular per internet:

 Per a fer la matrícula has de saber el nivell (p. ex. Bàsic A1 o Intermedi B2.1) al qual t’has de matricular. Si no el saps, demana-ho al teu professor de l’institut/escola.

No saps com has de fer la matrícula telemàtica?

Al final, has de tenir el resguard de matrícula.

Per a pagar, has de fer dues coses:

1) Trobar la taxa que et correspon, és a dir: saber quant et toca pagar. Segons quina sigui la teva situació, pagaràs el preu complet (taxa ordinària), la meitat (taxa bonificada) o res (taxa exempta).

2) Fer el pagament en si. Fes-lo amb la supervisió d’un adult.

Al final has de tenir el justificant de pagament, que ha d’estar degudament segellat (sigui per l’ATIB, sigui pel banc).

No saps quines opcions tens per a fer el pagament?

Has de presentar tres documents:

  1. Resguard de matrícula degudament emplenat i signat (v. Pas 1: Fes la matrícula telemàtica).
  2. DNI / NIE: Hauràs de presentar les dues cares del DNI o NIE en una mateixa cara d’un full. Comprova que el DNI/NIE sigui vigent. Si tens NIE provisional, adjunta fotocòpia del passaport. Sense DNI o NIE (definitiu o provisional) NO et pots matricular.
  3. Justificant de pagament (per a la taxa ordinària i la taxa bonificada) o/i document acreditatiu que t’aculls a la taxa bonificada o que estàs exempt de pagar (v. Pas 2: Paga la taxa que et correspon).

 

Escaneja tots els documents de la llista.
(Si no tens escàner, pots fer-ne fotografies, però s’han de poder llegir clarament!)

Envia el correu electrònic a

administracio@eoinca.com

i adjunta-hi tots els documents que has preparat al pas 3.

Capsa Cerques ajuda_ per a Matrícula EOIES 2021-2022

 

 

 

 

Altres consideracions

La taxa inclou només els drets d’examen (convocatòries ordinària i extraordinària) però no l’expedició del títol.
No. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de les taxes.
Sí, les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació dels candidats que necessitin condicions especials a causa d’algun tipus de discapacitat s’hauran d’enviar a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia amb la justificació documental corresponent.