Matrícula EOI-CEPA

Ultima actualització: 15 abril 2022 a les 05:38 pm

Dates

Entre dia 29 de març i 12 d’abril.

Lloc

Cal enviar tota la documentació per correu electrònic a la secretaria de l’EOI: administracio@eoinca.com.

Passos per a matricular-se d’EOI-CEPA

Descarrega’t i emplena

Per a fer la matrícula has de saber el nivell (pot ser o Bàsic A1 o Bàsic A2) al qual t’has de matricular. Si no el saps, demana-ho al teu professor danglès del CEPA.

Per a pagar, has de fer dues coses:

1) Trobar la taxa que et correspon, és a dir: saber quant et toca pagar. Segons quina sigui la teva situació, pagaràs el preu complet (taxa ordinària), la meitat (taxa bonificada) o res (taxa exempta).

2) Fer el pagament en si. Fes-lo amb la supervisió d’un adult.

Al final has de tenir el justificant de pagament, que ha d’estar degudament segellat (sigui per l’ATIB, sigui pel banc).

Has de presentar tres documents:

  1. Imprès de matrícula degudament emplenat i signat (v. Pas 1: Emplena l’imprès de matrícula).
  2. DNI / NIE: Hauràs de presentar les dues cares del DNI o NIE. Comprova que el DNI/NIE sigui vigent. Si tens NIE provisional, adjunta fotocòpia del passaport. Sense DNI o NIE (definitiu o provisional) NO et pots matricular.
  3. Justificant de pagament (per a la taxa ordinària i la taxa bonificada) o/i document acreditatiu que t’aculls a la taxa bonificada o que estàs exempt de pagar (v. Pas 2: Paga la taxa que et correspon).

Escaneja tots els documents de la llista. (Si no tens escàner, pots fer-ne fotografies, però s’han de poder llegir clarament!)

Envia el correu electrònic a

administracio@eoinca.com

i adjunta-hi tots els documents que has preparat al pas 3.

Altres consideracions

La taxa inclou només els drets d’examen (convocatòries ordinària i extraordinària) però no l’expedició del títol.
No. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de les taxes.
Sí, les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació dels candidats que necessitin condicions especials a causa d’algun tipus de discapacitat s’hauran d’enviar a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia amb la justificació documental corresponent.