1. Home
  2. /
  3. Matrícula EOI-CEPA

Matrícula EOI-CEPA

Dates

Entre dia 22 de novembre i dia 9 de desembre de 2022.

Com

Telemàticament. 

Has d’emplenar i descarregar el formulari de matrícula i fer el pagament online.

La documentació que obtenguis amb aquests dos tràmits (resguard de matrícula i de pagament o exempció) l’has de pujar a la carpeta que et digui el teu professor del CEPA, juntament amb una fotocòpia escanejada (o foto) de tu DNI i, si fos el cas, amb el document que justifica que pagues una taxa bonificada.

Passos per a matricular-se d’EOI-CEPA

Aquí trobes tota la informació per a fer la matrícula passa a passa.

Altres consideracions

La taxa inclou només els drets d’examen (convocatòries ordinària i extraordinària) però no l’expedició del títol.

No. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de les taxes.

Sí, les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació dels candidats que necessitin condicions especials a causa d’algun tipus de discapacitat s’hauran d’enviar a la secretaria de l’EOI d’Inca-Alcúdia amb la justificació documental corresponent.