LLISTES PROVISIONALS DE PREINSCRITS

Ultima actualització: 28 juny 2022 a les 07:30 pm

Ja podeu consultar les llistes provisionals de preinscrits a la pàgina de preinscripció. Hi trobareu una llista dels preinscrits a Inca i una altra dels preinscrits a Alcúdia.

Comproveu que les dades de la preinscripció són correctes. En cas de detectar alguna errada, podeu reclamar presentant un escrit adreçat a la directora i indicant el motiu abans de dia 1 de juliol de 2022 a les 21.00 h.

Les reclamacions presentades es resoldran dia 6 de juliol de 2022.

La publicació de les llistes definitives de sol·licitants amb plaça assignada i en llista d’espera serà dia 8 de juliol de 2022.