Organigrama

Curs escolar 2018-19

Equip directiu

Director

Secretària

Cap d’estudis

Cap d’estudis adjunt

Misael Ruiz

Cristina Serna

Aina Sureda

Francisco Martínez

 

Caps de departament

Alemany

Anglès

Català

Francès

Macià Pol

Carol Williams

Xesca Ramis

Gaëlle Boyer

 

Consell Escolar

Representants de l’equip directiu

Director

Cap d’estudis

Secretària

Misael Ruiz

Aina Sureda

Cristina Serna

Representants del professorat
Francisco Martínez  / Jara Blanes / Cristóbal Ros / Macià Pol
Representants de l’alumnat

 Pedro Martorell / Gaspar Ángel Palou / Francesca Pieras / Ferran Vinardell / Marga Artigues

Representants del personal no docent

Victòria Ordinas

Representant de l’ajuntament

Alice Weber