Organigrama

Curs escolar 2019-20

Equip directiu

Director

Secretària

Cap d’estudis

Cap d’estudis adjunt extensió Alcúdia

Misael Ruiz

Cristina Serna

Aina Sureda

Joan Serra

 

Caps de departament

Alemany

Anglès

Català

Francès

Macià Pol

Mercè Blanca

Xesca Ramis

Gaëlle Boyer

 

Consell Escolar

Representants de l’equip directiu

Director

Cap d’estudis

Secretària

Misael Ruiz

Aina Sureda

Cristina Serna

Representants del professorat

Macià Pol / Cristóbal Ros

Representants de l’alumnat

 Pedro Martorell / Gaspar Ángel Palou / Francesca Pieras / Ferran Vinardell / Marga Artigues

Representants del personal no docent
Representant de l’ajuntament

Alice Weber