Oferta educativa

 CURS 2019-20

ALEMANY A1, A2, B1, B 2.1
ANGLÈS

A1, A2, B1*, B2.1, B2.2*, C1.1, C1.2 i C2

*S’ofereixen cursos presencials i semipresencials

Extensió Alcúdia: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

CATALÀ A1, A2, B1, B2, C1 i C2
FRANCÈS A1, A2, B1