Oferta educativa

 CURS 2017-18

ALEMANY

Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1.

Cursos específics.

ANGLÈS

Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2, C1, C2.

Cursos específics.

Extensió Alcúdia: Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2.

CATALÀ Avançat 1, C1.
FRANCÈS Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 2.