Horari d’atenció equip directiu

 CURS 2017-2018

DIRECTOR MISAEL RUIZ DIMECRES de 16 a 17h
CAP D’ESTUDIS M. CRISTINA BARCELÓ VILLALBA DIMARTS de 16 a 17h
SECRETÀRIA CRISTINA SERNA GARCÍA DIMARTS de 18 a 19h
CAP D’ESTUDIS ADJUNT JOSÉ MARÍA AGUSTIÑO DIMARTS de 16 a 17h