Mostres d’exàmens

Aquestes mostres d’exàmens enllaçades no estan actualitzades! Hi ha hagut canvis normatius que modificaran l’estructura dels exàmens de certificat i estan en procés de revisió.

ENLLAÇ A LES MOSTRES DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ

L’enllaç s’obrirà en una pestanya nova. Al menú de l’esquerra hi podreu seleccionar:

  • l’idioma: alemany, anglès o francès; i
  • el nivell: des de A2 fins a C1.

A la pàgina a què accedireu hi trobareu les descripcions de les parts de la prova, la mostra d’examen i els arxius d’àudio associats.