Informació general

Resolució

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480478&coduo=36&lang=ca

Centres inscrits

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480478&coduo=36&lang=ca 

Calendari reunions

21 d’octubre. Reunió inicial del programa pel professorat d’IES d’anglès i alemany. 16h (EOI INCA)

Sessions d’estandardització

11 de novembre. Sessió d’estandardització de l’expressió escrita (nivell intermedi 2). 9.30h (EOI INCA)

 

Resolució proves EOIES 2016-2017

Pendent