Informació general

Curs 2017-2018

Convocatòria matrícula proves Programa EOIES curs 2017-18

ACTUALITZAT 08/01/2018

Formulari dades professorat EOIES

Accés al formulari (a emplenar per tot el professorat implicat dels IES al programa EOIES)

Resolució

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480478&coduo=36&lang=ca

Centres inscrits

Llistat definitiu de centres admesos i exclosos al Programa EOIES 2017-18

Prova d’anivellament

La prova es pot realitzar del dia 9 al dia 19 d’octubre en el següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/ensenyamentsderegimespecial/ca/prova_eoi-64421/?campa=yes

 

Calendari reunions

 

Sessions d’estandardització

 

 

Resolució proves EOIES 2017-2018 (ACTUALITZAT 08/01/2018)

Resolució matrícula EOIES 2017-2018