Alemany – Activitats extraescolars

Curs 2018-2019

El departament preveu organitzar tres activitats extraordinàries:

1. Calendari d’advent: Seguint una llarga tradició en els països de parla alemanya, enguany convocarem un “concurs” en forma de calendari d’advent. Es tracta de 24 preguntes d’opció múltiple sobre fets, dades i curiositats del Nadal en aquells territoris. Va dirigit a tots els alumnes d’alemany de l’escola, però la redacció de les preguntes ha estat pensada per a gent amb una A1. Els alumnes podran accedir al calendari a través del web de l’escola i entre dia 1 i dia 24 de desembre hi haurà una pregunta diferent. Podran enviar les respostes des de la mateixa pàgina web a través d’un formulari. Es preveu donar algun premi als guanyadors.

2. Concurs fotogràfic “Das sind die Deutschen”: El mes d’abril s’exposaran (lloc a determinar) les redaccions participants al concurs. Es tracta d’elegir una fotografia pròpia que defineixi el que cadascú entén què i com són els alemanys, i acompanyar-la d’un text breu (cada alumne, segons el seu nivell) que n’expliqui la tria. Es preveuen premis per a les millors contribucions, un per a cada nivell.

3. Projecció d’una pel·lícula: S’intentarà arribar a un acord amb l’escola i/o alguna altra institució municipal per a poder fer un passi (exclusiu o obert al públic en general) d’una pel·lícula en llengua alemanya. El títol, el lloc, la data i, si és el cas, el preu, encara estan per determinar; preferiblement, la projecció es farà durant l’hivern.

El departament també es compromet en col·laborar en les activitats de l’escola, com ara la diada del llibre, o altres possibles activitats interdepertamentals que poguessin organitzar-se.