Calendari d’exàmens

*IMPORTANT: A causa de la crisi sanitària pel Covid19, aquest curs la convocatòria ordinària i extraordinària de les proves de certificació serà durant setembre i octubre de 2020. Cal mirar les dates tant de la convocatòria ordinària com de l’extraordinària.

EXÀMENS A INCA

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2, C1.2/C1, C2)

ALEMANY – Alumnat oficial i lliure
ANGLÈS – Alumnat oficial i lliure
CATALÀ – Alumnat oficial
FRANCÈS – Alumnat oficial i lliure

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2, C1.2/C1, C2)

ALEMANY – Alumnat oficial i lliure
ANGLÈS – Alumnat oficial i lliure
CATALÀ – Alumnat oficial
FRANCÈS – Alumnat oficial i lliure

PROVES DE RECUPERACIÓ CURSOS 1 D’AVALUACIÓ CONTÍNUA (A1, B2.1, C1.1)

ALEMANY – Recuperacions nivells 1
ANGLÈS – Recuperacions nivells 1
CATALÀ – Recuperacions nivells 1
FRANCÈS – Recuperacions nivells 1

************************************************************************************************

EXÀMENS A L’EXTENSIÓ D’ALCÚDIA

*Només per a l’alumnat que ha anat a classe a l’extensió d’Alcúdia o els alumnes lliures que s’han inscrit a Alcúdia.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ANGLÈS – Alumnat oficial i lliure

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ANGLÈS – Alumnat oficial i lliure

PROVES DE RECUPERACIÓ CURSOS 1 D’AVALUACIÓ CONTÍNUA (A1, B2.1)

ANGLÈS – Recuperacions nivells 1

 

NOVES DATES (Com a conseqüència de la crisi sanitària Covid19)

Calendari proves de certificació alumnat oficial/presencial 2020 (convocatòria ordinària i extraordinària)
Calendari proves de certificació alumnat lliure 2020 (convocatòria ordinària i extraordinària)

*Veure Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020.

DATES I HORARIS PROVES ORALS TELEMÀTIQUES MAIG-JUNY ALUMNES OFICIALS PRESENCIALS DE CERTIFICACIÓ
(Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.2, Avançat C1.2, Avançat C2)

Dates orals telemàtics – Alemany
Dates orals telemàtics – Anglès
Dates orals telemàtics – Català
Dates orals telemàtics – Francès

*Si algun/a alumne/a no ha rebut informació sobre el procediment de les proves que contacti amb l’EOI d’Inca i Alcúdia clicant aquí.

*Totes les revisions de les proves es realitzaran el mes de setembre quan s’hagin publicat els resultats de les parts escrites.

INFORMACIONS IMPORTANTS PER A L’ALUMNAT

Informacions importants alumnat
Informació sobre les proves de certificació

SOL·LICITUD REVISIÓ EXÀMENS

*Totes les revisions de les proves de certificat de la convocatòria ordinària es realitzaran el mes de setembre quan s’hagin publicat els resultats de les parts escrites.