Calendari d’exàmens 2020

CONVOCATÒRIA 2021 pendent de publicació

EXÀMENS A INCA

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2, C1.2/C1, C2)

ALEMANY – Alumnat oficial i lliure      Aules ALEMANY
ANGLÈS – Alumnat oficial i lliure          Aules ANGLÈS
CATALÀ – Alumnat oficial                       Aules CATALÀ
FRANCÈS – Alumnat oficial i lliure       Aules FRANCÈS

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2, C1.2/C1, C2)

ALEMANY – Alumnat oficial i lliure
ANGLÈS – Alumnat oficial i lliure
CATALÀ – Alumnat oficial
FRANCÈS – Alumnat oficial i lliure

PROVES DE RECUPERACIÓ CURSOS 1 D’AVALUACIÓ CONTÍNUA (A1, B2.1, C1.1)

ALEMANY – Recuperacions nivells 1
ANGLÈS – Recuperacions nivells 1
CATALÀ – Recuperacions nivells 1
FRANCÈS – Recuperacions nivells 1

************************************************************************************************

EXÀMENS A L’EXTENSIÓ D’ALCÚDIA

*Només per a l’alumnat que ha anat a classe a l’extensió d’Alcúdia o els alumnes lliures que s’han inscrit a Alcúdia.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ANGLÈS – Alumnat oficial i lliure        Aules ANGLÈS

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ANGLÈS – Alumnat oficial i lliure

PROVES DE RECUPERACIÓ CURSOS 1 D’AVALUACIÓ CONTÍNUA (A1, B2.1)

ANGLÈS – Recuperacions nivells 1

 

NOVES DATES (Com a conseqüència de la crisi sanitària Covid19)

Calendari proves de certificació alumnat oficial/presencial 2020 (convocatòria ordinària i extraordinària)
Calendari proves de certificació alumnat lliure 2020 (convocatòria ordinària i extraordinària)

*Veure Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020.

DATES I HORARIS PROVES ORALS TELEMÀTIQUES MAIG-JUNY ALUMNES OFICIALS PRESENCIALS DE CERTIFICACIÓ
(Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.2, Avançat C1.2, Avançat C2)

Dates orals telemàtics – Alemany
Dates orals telemàtics – Anglès
Dates orals telemàtics – Català
Dates orals telemàtics – Francès

*Si algun/a alumne/a no ha rebut informació sobre el procediment de les proves que contacti amb l’EOI d’Inca i Alcúdia clicant aquí.

*Totes les revisions de les proves es realitzaran el mes de setembre quan s’hagin publicat els resultats de les parts escrites.

INFORMACIONS IMPORTANTS PER A L’ALUMNAT

Informacions importants alumnat
Informació sobre les proves de certificació

SOL·LICITUD REVISIÓ EXÀMENS

*Totes les revisions de les proves de certificat de la convocatòria ordinària es realitzaran el mes de setembre quan s’hagin publicat els resultats de les parts escrites.

Consultau l’apartat “Consulta de notes i expedient acadèmic” clicant aquí.