Calendari d’exàmens

Ultima actualització: 25 juliol 2022 a les 09:43 am

⚠ IMPORTANT

En cas de presentar-vos a una activitat de llengua durant la convocatòria extraordinària, la nota que prevaldrà finalment serà sempre la nota obtinguda a aquesta convocatòria extraordinària

 

PROVES DE CERTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2022

BÀSIC A2 INTERMEDI B1 INTERMEDI B2 AVANÇAT C1 AVANÇAT C2
PROVES
ESCRITES


ALEMANY 2 de setembre,
17.00 h
9 de setembre,
16.00 h
12 de setembre,
16.00 h
ANGLÈS 5 de setembre,
17.00 h
6 de setembre,
16.00 h
5 de setembre,
16.00 h
6 de setembre,
16.00 h
2 de setembre,
16.00 h

CATALÀ

 

9 de setembre,
17.00 h
9 de setembre,
16.00 h
12 de setembre,
16.00 h
2 de setembre,
16.00 h
12 de setembre,
16.00 h
FRANCÈS 12 de setembre,
17.00 h
9 de setembre,
16.00 h
PROVES
ORALS
Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l’1 i el 30 de setembre de 2022 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2022.

 

 

CALENDARIS DETALLATS (Proves escrites i orals) CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

PROVES NIVELLS 1 CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2022

 

PROVES DE CERTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2022

BÀSIC A2 INTERMEDI B1 INTERMEDI B2 AVANÇAT C1 AVANÇAT C2
PROVES
ESCRITES


ALEMANY 2 de juny,
17.00 h
31 de maig,
16.00 h
30 de maig,
16.00 h
ANGLÈS 3 de juny,
17.00 h
1 de juny,
16.00 h
27 de maig,
16.00 h
31 de maig,
16.00 h
3 de juny,
16.00 h
CATALÀ
2 de juny,
17.00 h
7 de juny,
16.00 h
2 de juny,
16.00 h
30 de maig,
16.00 h
9 de juny,
16.00 h
FRANCÈS 10 de juny,
17.00 h
6 de juny,
16.00 h
PROVES
ORALS
Les proves orals de la convocatòria ordinària per als alumnes de la modallitat lliure es realitzaran entre el 2 de juny i el 29 de juny de 2022 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les proves orals de la convocatòria ordinària per als alumnes d’altres modalitats (presencial i programa EOIES) podran realitzar-se abans en funció també d’aquesta disponibilitat. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 28 d’abril de 2022.

 

CALENDARIS DETALLATS (Proves escrites i orals)

PROVES NIVELLS 1 CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2022

Calendaris recollits a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 31 de gener de 2022, publicada al BOIB.