Calendari d’exàmens EOIES

CENTRES ADSCRITS A INCA

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (Mirar les aules desglossades aquí)

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ALEMANY – Alumnat EOIES
ANGLÈS – Alumnat EOIES
ANGLÈS – Alumnat EOIES (CC Sant Vicenç de Paül)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ALEMANY – Alumnat EOIES
ANGLÈS – Alumnat EOIES

CENTRES ADSCRITS A ALCÚDIA

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ANGLÈS – Alumnat EOIES
ANGLÈS – Alumnat EOIES (IES Port d’Alcúdia i IES Guillem Cifre)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

ANGLÈS – Alumnat EOIES

 

SOL·LICITUD REVISIÓ

Per sol·licitar la revisió de notes cal emplenar el següent formulari.

Rebreu un email el mateix dia de la revisió durant l’horabaixa.

 

NOVES DATES PROVES DE CERTIFICACIÓ

Consultau les noves dates de les parts escrites dels nivells de certificat (Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2.2) en el següent enllaç:

Calendari proves de certificació 2019/20 NOU

Publicarem la resta de nivells i els horaris de les parts dels exàmens abans de dia 27 de juliol de 2020.

*Veure Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020.

DATES I HORARIS DE LES PROVES ORALS TELEMÀTIQUES ALUMNAT EOIES

Les dates i els horaris per les proves orals telemàtiques seran acordades pels tutors dels IES juntament amb el respectiu professor responsable de la EOI. Aquests n’informaran a l’alumnat.
Aquestes proves es duran a terme entre el 25 de maig i el 19 de juny.