Calendari d’exàmens EOIES

CENTRES ADSCRITS A INCA

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ALEMANY – Alumnat EOIES
ANGLÈS – Alumnat EOIES
ANGLÈS – Alumnat EOIES (CC Sant Vicenç de Paül)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ALEMANY – Alumnat EOIES
ANGLÈS – Alumnat EOIES

CENTRES ADSCRITS A ALCÚDIA

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

PROVES DE CERTIFICACIÓ (A2, B1, B2.2/B2)

ANGLÈS – Alumnat EOIES
ANGLÈS – Alumnat EOIES (IES Port d’Alcúdia i IES Guillem Cifre)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

ANGLÈS – Alumnat EOIES

 

NOVES DATES PROVES DE CERTIFICACIÓ

Consultau les noves dates de les parts escrites dels nivells de certificat (Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2.2) en el següent enllaç:

Calendari proves de certificació 2019/20 NOU

Publicarem la resta de nivells i els horaris de les parts dels exàmens abans de dia 27 de juliol de 2020.

*Veure Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de la modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al curs 2019-2020.

DATES I HORARIS DE LES PROVES ORALS TELEMÀTIQUES ALUMNAT EOIES

Les dates i els horaris per les proves orals telemàtiques seran acordades pels tutors dels IES juntament amb el respectiu professor responsable de la EOI. Aquests n’informaran a l’alumnat.
Aquestes proves es duran a terme entre el 25 de maig i el 19 de juny.