Biblioteca

Ultima actualització: 2 novembre 2021 a les 03:24 pm

El servei de préstec pel curs 2021-2022 comença dia 2 de novembre.

El servei de préstecs continuarà en funcionament però no hi haurà servei de sala d’estudi ni es podràn consultar els llibres presencialment. La sol·licitut de llibres es farà mitjançant aquest formulari .

En haver fet la sol·licitud, la responsable de la biblioteca us deixarà els llibres preparats per poder-los recollir a la consergeria de l’escola (dimarts i dijous horabaixa).

Per dubtes o preguntes i/o incidències, contactau amb: prestecbiblio@eoinca.com.

FUNCIONAMENT

 • És un servei gratuït.
 • És exclusiu per a alumnes matriculats a l’escola, professors i personal de l’escola.
 • La durada i les condicions del préstec estaran condicionats pel tipus de material prestat:
  – Llibres de lectura i revistes: 15 dies naturals.
  – Altres materials: 8 dies naturals.
  Si s’escau i no està sol·licitat per una altra persona, es podrà sol·licitar una única pròrroga del servei de préstec.
 • Es poden prestar un màxim de 2 llibres i 3 DVDs diferents a la vegada.
 • Alta de socis (PENDENT)

NORMES

 • Queda exclòs de préstec el material normalment considerat de consulta i el material d’autoaprenentatge.
 • Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial del material prestat.
 • El material no es pot marcar, embrutar o malmetre. En cas que es produeixin aquestes incidències, l’alumne/a és responsable d’adquirir-ne un nou exemplar.
 • Cal retornar el material en la data establerta. En cas de retard en el retorn, es podrà penalitzar l’alumne/a amb una suspensió temporal de fer ús de la biblioteca.
 • En cas de pèrdua, deteriorament o no retorn del material prestat, l’usuari/a haurà de fer efectiu a l’escola l’import d’aquest material. Si s’hi negués, perdria el dret d’utilitzar la biblioteca.

CONSULTA CATÀLEG

Biblioteca Anglès

Biblioteca Alemany

Biblioteca Francès

Biblioteca Català

Biblioteca Misc