1. Home
  2. /
  3. Avís legal

Avís legal

Clàusula d'exempció de responsabilitat

L’Escola Oficial d’idiomes d’Inca presenta en aquesta pàgina web un seguit d’informació que vos pot ser útil per conèixer el funcionament i activitats de la nostra escola. Aquesta informació no pretén ser exhaustiva ni cobrir tots els aspectes relacionats en l’àmbit escolar i administratiu de l’EOI d’Inca, encara que s’intenta que sigui el més completa possible.

Tot i així, determinades dades o informacions de la nostra web poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d’errors. Per aquesta raó no podem garantir que el servei que pretenem oferir no quedi afectat per aquestos problemes.

Es vol posar de relleu que totes les llistes i dades que apareixen en aquesta web tenen només caràcter informatiu. Sempre trobareu les llistes i dades oficials als taulers de l’EOI d’Inca.

L’EOI Inca no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés a la web. En certs casos algunes dades personals són necessàries per poder fer ús dels serveis interactius de comunicació, inscripció o obtenció de documents que demaneu (per exemple l’àrea d’accés restringit). En aquest cas, l’EOI d’Inca no assumeix cap responsabilitat respecte dels problemes que puguin resultar de la consulta d’aquesta pàgina o d’aquelles altres pàgines externes amb les quals té enllaços.

La present clàusula d’exempció de responsabilitat té com a objectiu deixar clar que l’EOI Inca no assumeix cap responsabilitat en relació a la informació inclosa a la seva pàgina web, i que l’esmentada informació sempre haurà de ser contrastada a la mateixa Escola Oficial d’Idiomes d’Inca.